Del 3

Velholdte Sagbruksmester Gyldentand hadde parkert sin dyre Mercedes ved inngangen til kontoret sitt på Stranda Sag & Høvleri. Alle hans 14 arbeidsdyktige karer var i full sving med dagens første arbeidsøkt. Gran- og bjørkstammer ble tatt opp fra elven å kappet til forskjellige dimensjoner inne på saga. På stikksporet jobbet et par mann med å losse en stakevogn med tømmer. Gyldentand tjente gode penger på å levere sviller til NSB. Smart som han var fikk han NSB til å frakte Hikkoritømmeret gratis fra Bodø, siden vognene uansett skulle hente ferdige sviller.

Gyldentand svarte unnvikende på Stein Saks-Holmseths innledende spørsmål; Hvordan gikk driften på saga? Fikk arbeiderne riktig lønn?
Etterforskeren hadde jo lagt merke til de røde fanene som sto ved arbeidernes pauserom og hvor slitt utstyret demmes var, men samtidig hvor pent antrukket og velstelt Gyldentand var. Bilen hans tydet jo også på at det må ha gått bra på saga, eller var det noe annet som gjorde at sagbrukmesteren hadde god råd?
Gyldentand virket nesten lettet og glad da han fikk høre at Einar Gran var funnet død.
Gran hadde fått beskjed om å inspisere tømmeret når M/S Covid ankom fra Canada.
Hvorfor ble han det, tenkte Saks-Holmseth seinere på kvelden da han som vanlig satt med sitt 3. glass med Famous Grouse. Gran hadde jo bare kjennskap til norske treslag. Var Gyldentand en nullskattesnylter? Og hvorfor hadde Kai Kant sagt at båten kom fra Brasil?