Del 2

Politietterforsker Stein Saks-Holmseth var langt inne i papirarbeidet fra igår å grublet fælt over hvem sin denne Opelen var.
En telefon til Bilsakskyndig Rask ga omsider svar. Rask kunne fortelle at Opelen nemlig ikke var en Diplomat men en Kapitän. Bilen tilhørte skogeier Einar Gran, og obduksjonen kunne bekrefte at det var han.
Dermed måtte Stein ta kontakt med domprost Odinsen for å sammen ta turen til fru Gran med den triste beskjeden. Ekteparet Gran hadde for ikke så lenge siden bygget seg et flott laftet hus, nært den store skogeiendommen sin. Fru Gran sto allerede på trammen da Saks-Holmseth og Odinsen svingte inn på gårdsplassen.
Edel Gran kom opprinnelig fra den svært velstående familien Quist i Bærum og hadde flyttet til Nord-Norge etter at hun hadde truffet Einar en fuktig kveld på Norges Skogeierforbunds landsmøte i 1957. Familien Quist drev stort innenfor trelast på Østlandet og eide flere sager i distriktet.
Etter at Edel hadde fått summet seg litt over sjokket som budskapet ga, kunne hun fortelle at Einar hadde tatt turen til Bodø for å inspisere en båtlast med Hikkori for sagbrukeier Gyldentand…