Det var klokken 14:30 Palmesøndag som politietterforsker Saks-Holmseth ved Bodø Politikammer fikk vite at det hadde blitt oppdaget en død mann i vannet i Bodø havn. Ambulansen hadde allerede kommet til kaia når Stein Saks-Holmseth parkerte politikammerets Volvo 144 ved Nedre Torg. Han oppdaget samtidig en eldre, men velholdt, Opel Admiral sto parkert på kaia. Denne hadde han sett før, men han kunne ikke på strak arm huske hvems den var. Havnearbeider Kai Kant var den som oppdaget den døde mannen da han var her for å hjelpe mannskapet på reketråleren M/S Maylen, da de ankom byen for landligge i påsken. Kai Kant kunne fortelle at bilen hadde stått parkert der siden søndagsmorgenen.
-«Vi hadde et skip her fra Brasil som losset tømmer tidligere idag» fortalte Kai.
Det var den påskefrien, tenkte Saks-Holmseth.