Seks opplagte medlemmer av Saltens største modelljernbaneklubb, la turen østover en småkjølig lørdag i oktober. Rognan stasjon og tilgrensende sporbelagte områder var reisemålet. En ny banestrekning skal skapes av medlemmene i fellesskap. Rognan stasjon med industrispor er et komplekst prosjekt som vil tilføre klubbens anlegg dynamikk og spennede utfordringer med planlegging, bygging, og ikke minst kjøring og betjening av flere tilstøtende industrier.

Befaring og research må til, og her gikk vi på gjengrodde og manglende spor, målte rampers lengde og høyde, og studerte generell infrastruktur i det området det er aktuelt å gjenskape i modulform.

På hjemturen gjorde vi en stopp på Finneid, der vi studerte restene av Sulitjelmabanens endepunkt mot havet, og vi tok i øyensyn pensjonerte losseanlegg, godshus og sportraseer.