Klubbrommet finner dere i Seabirdbygget, Langstranda 5. Vis-a-vis Widerøehangaren.

Alle møter starter kl. 18 og varer til ca kl. 21

Klubbkveld – er vanlige kvelder med ymse arbeid.
Kjørekveld – siste mandag i måneden. Verktøyene er lagt til side å vi kjør tog!
Temakveld – er kvelder der et av medlemmene holder et lite foredrag
Prosjektkveld – Vi tar frem våre loddeprosjekter, hus, osv.

Januar
6. Klubbkveld
8. Prosjektkveld
13. Klubbkveld
15. Prosjektkveld
20. Klubbkveld
22. Prosjektkveld
27. Kjørekveld – Tema Anarki (kun materiell som aldri kan eller vil bli kjørt på Nordlandsbanen)
29. ÅRSMØTE + Forberedelser til Fremokjøring

Februar
1. Fremokjøring 11:00-16:00 (Oppmøte kl 10:45!)
3. Klubbkveld
5. Prosjektkveld
10. Klubbkveld
12. Prosjektkveld
17. Klubbkveld
19. Prosjektkveld
(22. Generalforsamling MJF – Larvik)
24. Kjørekveld
26. Prosjektkveld

Mars
2. Klubbkveld
4. Prosjektkveld
9. Klubbkveld
11. Prosjektkveld
16. Klubbkveld
18. Prosjektkveld
23. Kjørekveld
25. Prosjektkveld
30. Kjørekveld

April
1. Prosjektkveld
6. Klubbkveld (Stille uke)
8. Prosjektkveld (Stille uke)
13. Klubbkveld (Andre Påskedag)
15. Prosjektkveld
20. Klubbkveld
22. Prosjektkveld
27. Kjørekveld
29. Prosjektkveld

Mai
(1. Deadline – Påmeldinger moduler Midnattsoltreffet)
4. Klubbkveld
6. Prosjektkveld
11. Klubbkveld
13. Prosjektkveld
18. Klubbkveld
20. Prosjektkveld
25. Kjørekveld
27. Prosjektkveld

Juni
1. Klubbkveld (2. Pinsedag)
3. Prosjektkveld
8. Klubbkveld
10. Prosjektkveld
15. Klubbkveld
16. Prosjektkveld
22. Pakking
24. Flytting til Bankgata Flerbrukshall og oppmontering
25-28. 2. Midnattsoltreffet!
29. FERIE?