Vi i klubben har fått et luksusproblem. Vi begynner å bli mange medlemmer! 😀 Dermed må vi lage flere arbeidsoppgaver når vi har kjøringer. Siden vi flyttet opp på Kirkhaugen skole har den aller første modulen som ble lagd i Bodø, undertegnedes stasjon «Grungen» vært lagret på en hylle i lokalet.
For å få enda mer kjørestrekning og for å få mere variert trafikkspill ønsker vi nå å prøve ut om vi kan få denne og flere andre nye moduler i drift. I vinter har Sven og Ove lagd «the missing link» eller Stranda Sag og Høvleri. En modul som ble spesialtilpasset slik at vi kan lage en rundbane for utstillinger, messer o.l. Denne er nå kjørbar men har ingen plass på anlegget slik det står. Undertegnedes NNS modul står hjemme å blir flikket på i ledige stunder. Den skal også inn i det nye oppsettet. Men for å få til dette må vi ha en 90° sving. Denne lager vi av to moduler, og siden vi har to ferske medlemmer tar vi to fluer i en smekk. Får lagd to moduler og vi kjør opplæring på de nye medlemmene.
Vi har holdt på å planlagt dette en god stund og Sven har tegnet på data mange ulike forslag på oppsett. Etter at grader og radius ble besluttet, har Sven tegnet de ulike bestandsdelene. Denne tegningen har vi nå startet å overføre på en ny kryssfinérplate å startet å sage ut alle delene til modulene.
Ut over høsten skal vi fortsette å følge utviklingen av disse modulene her på bloggen.

For å få til å sage ut sportraséen så har Sven lagd denne passeren. En 2 meter lang lekt med hull i senter og med 4 hull i andre enden. Indre og ytre trasé å indre og ytre skinnestreng.