Idag var vi 7 medlemmer tilstede. Masse togkjøring ble det å ingen bygging. NRKs Sommertoget ble satt sammen (dog i andre farger og en litt modifisert utgave), amerikanske tog ble kjørt flittig.
Et «autozug»-konsept ble prøvd ut. Et tilbud NSB burde ha hatt i virkeligheten! Det består av sovevogner, 1. og 2. klasse sittevogner, restaurantvogn og bilvogner.

Fullt på godssporene.

Det må ha vært noen vanskelige signalproblemer på Oteråga, her hadde man fått eksperthjelp fra Modelljernbaneverket Region Vest og den Indre Stambane ved Jon Einar Vistad. (Eller i hvert fall gjennom undertegnedes modell av Jon Einars bil.)

Video av Sommertoget: