Idag hadde vi besøk fra to langveisfarende, fra Næstved i Danmark og fra Oslo. Meget hyggelig med slikt besøk. Ellers var vi 8 medlemmer.

Det ble kjørt en god del tog, spesielt av juniorene men etterhvert også av de eldre. Kassereren fant ut at amerikansk fullprofilmateriell går ikke forbi brua i Hopensvingen (heldigvis?).

Ved Stranda Sag & Høvleri ble det satt opp reklameskilt slik at alle ser at det er der det ligger.
Gresset gror også på Grungen stasjon.