Klubbrommet finner dere i Seabirdbygget, Langstranda 5. Vis-a-vis Widerøehangaren.

Alle møter starter kl. 18 og varer til ca kl. 21

Klubbkveld – er vanlige kvelder med ymse arbeid.
Kjørekveld – siste mandag i måneden. Verktøyene er lagt til side å vi kjør tog!
Temakveld – er kvelder der et av medlemmene holder et lite foredrag
Prosjektkveld – Vi tar frem våre loddeprosjekter, hus, osv.

2019

September

Onsdag 4. – Temakveld: AirBrushing

Mandag 9. – Klubbkveld

Onsdag 11. – Prosjektkveld/Eget arbeid

Mandag 16. – Klubbkveld

Onsdag 18. – Prosjektkveld/Temakveld – XPLN gruppen

Mandag 23. – Kjørekveld

Onsdag 27. – Prosjektkveld

Forslag til temakvelder mottas. Styret har følgende forslag:

* Bruk av Airbrush og Grasmaster (stågress)

* NSB typebetegnelser – Lok, motorvogner og personvogner

* NSBs typebetegnelser – hvorfor heter det B3 eller
Hbikks?

* Skyggestasjoner – hvordan skal man opptre som txp?

* Vognkort og fraktkort – vi går langt inn i kortstokken

* Damplok – hvordan fungerer de egentlig?